Roksana Kaniewska

Jestem z natury osobą ciepłą, cierpliwą i wrażliwą. Uwielbiam pracę z dziećmi, ponieważ dzięki niej nie ma dwóch takich samych dni, każdy z nich jest inny. Moi podopieczni są dla mnie motorem do ciągłego rozwijania i udoskonalania się. Wspaniała jest spontaniczność i wyobraźnia najmłodszych, którzy swoją beztroską pokazują nam, dorosłym, że największe skarby kryją się w prostych rzeczach. Priorytetem dla mnie jest pomoc dzieciom w poznawaniu i rozwijaniu ich zdolności, wzbudzanie zainteresowania światem, tak aby chciały razem ze mną odkrywać to, co w sobie kryje. Podejmując się wyzwania codziennej pracy z dziećmi stawiam sobie za cel być nauczycielem idealnym. Tylko jaki jest nauczyciel idealny? Definicja będzie za każdym razem inna w zależności od potrzeb dziecka. Zatem ważne jest aby poznać indywidualne potrzeby każdego ze swoich wychowanków i dostosować do nich swoje metody. Praca w przedszkolu to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim – rozwój. Dlatego zawsze staram się nawiązywać bezpośredni i dobry kontakt z każdym z moich podopiecznych, oparty na wzajemnym szacunku i dialogu.