[rev_slider_vc alias=”main”]

Aktualności

sprawdź, co nowego
dzieje się w Zielonym Zakątku.

Strefa rodzica

informacje przeznaczone
dla rodziców naszych podopiecznych.

Kalendarium

najbliższe wydarzenie:
Dzień skakania na trampolinie

Przedszkole i Zlobek "Zielony Zakatek"

To miejsce, w którym...

wspólnie z rodzicami stwarzamy dzieciom warunki umożliwiające wszechstronny rozwój, wzrastanie w miłości oraz zrozumienie otaczającego świata.

Nasza placówka to przede wszystkim:

Domowa atmosfera

Troska

Edukacja

Radość

Przyjaźń

Kreatywność

Zabawa

Nauka

We are happy to introduce our classes

Take a look and decide what is the best one for your children

ALL CLASSES

Przedszkole czy żłobek?

1d

Program żłobka

Chcemy poprzez nasze działania zapewniać każdemu z podopiecznych warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju, w myśl zasady, iż każde dziecko rozwija się indywidualnie.

Z myślą o tym stosujemy elementy znanych i stosowanych metod edukacyjnych, które obejmują działania pozwalające na pełny rozwój osobowości dziecka pod względem intelektualnym, fizycznym oraz społecznym. Treści programowe realizowane są w formie kreatywnych zabaw, które stanowiąc źródło przyjemności jednocześnie dostarczają bodźców stymulujących różne obszary umysłu dziecka.

Zabawy plastyczno-techniczne
Zabawy sensoryczne
Zabawy muzyczno-ruchowe
Zabawy usprawniające mowę

W „Zielonym Zakątku”
kierujemy się zasadą optymalnego efektu, która oznacza, że wszystko co dobre dla rozwoju dziecka podajemy mu w optymalnych proporcjach, częstotliwościach i dawkach.

 

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, a zajęciami edukacyjnymi.

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego możemy znaleźć informacje o zagospodarowaniu czasu przebywania dzieci w przedszkolu:

Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę
w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela

 

Co najmniej jedną piątą czasu
dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. Organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

 

Najwyżej jedną piątą czasu
zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

Pozostały czas – dwie piąte czasu
nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

1f

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Odpowiednie proporcje czasu spędzanego przez dzieci w przedszkolu odbywają się w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym.

1d

Program żłobka

Chcemy poprzez nasze działania zapewniać każdemu z podopiecznych warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju, w myśl zasady, iż każde dziecko rozwija się indywidualnie.

Z myślą o tym stosujemy elementy znanych i stosowanych metod edukacyjnych, które obejmują działania pozwalające na pełny rozwój osobowości dziecka pod względem intelektualnym, fizycznym oraz społecznym. Treści programowe realizowane są w formie kreatywnych zabaw, które stanowiąc źródło przyjemności jednocześnie dostarczają bodźców stymulujących różne obszary umysłu dziecka.

Zabawy plastyczno-techniczne
Zabawy sensoryczne
Zabawy muzyczno-ruchowe
Zabawy usprawniające mowę

W „Zielonym Zakątku”
kierujemy się zasadą optymalnego efektu, która oznacza, że wszystko co dobre dla rozwoju dziecka podajemy mu w optymalnych proporcjach, częstotliwościach i dawkach.

 

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, a zajęciami edukacyjnymi.

Nasze przedszkole oferuje obszerną gamę zajęć dodatkowych dla dzieci

Część z nich to zajęcia organizowane dla wszystkich przedszkolaków w ramach opłat stałych. Proponujemy także rozszerzoną ofertę zajęć organizowanych dla chętnych dzieci, za które dodatkowe koszty ponoszą rodzice. Wszystkie zajęcia odbywają się systematycznie według ustalonych wcześniej dni i godzin.

Język angielski

Pan Janusz Kujawa prowadzi w naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu w obu grupach wiekowych.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Pani Anna Chałada prowadzi w naszym przedszkolu zajęcia muzyczno – rytmiczne. Jest to aktywna forma obcowania z muzyką poprzez ruch i śpiew.

Zajęcia taneczne

Pan Bartek Piasecki prowadzi w naszym przedszkolu zajęcia taneczne raz w tygodniu.

1e

Logopedia

Terapia logopedyczna dzieci polega na kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju, na korygowaniu błędnie wymawianych głosek oraz na ich wywoływaniu.

Basen

Zapraszamy Państwa na zajęcia z pływania w najlepszej szkole we Wrocławiu :). Proponujemy kompleksową usługę mającą na celu oswojenie z wodą, naukę oraz doskonalenie umiejętności pływania Państwa dzieci.

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego możemy znaleźć informacje o zagospodarowaniu czasu przebywania dzieci w przedszkolu:

Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę
w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela

 

Co najmniej jedną piątą czasu
dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. Organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

 

Najwyżej jedną piątą czasu
zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

Pozostały czas – dwie piąte czasu
nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

1f

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Odpowiednie proporcje czasu spędzanego przez dzieci w przedszkolu odbywają się w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym.